Vážení spoluobčania.

         Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše podnety na doplnenie web stránky nápady, pripomienky a postrehy  na riešenie verejných vecí, ako aj na riešenie vecí v záujme našej obce.

         Príspevky radi uvítame v obecnej schránke, ktorá je  umiestnená na OcÚ v Podhorí, alebo formou e-mailu na: obecnyurad@podhorie.sk, prípadne prostredníctvom web stránky.

Ďakujeme,

starostka obce a členovia Obecného zastupiteľstva

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené za podpory DATATRADE